Mentorstvo pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog

Podpiramo raziskovalno delo študentov in dijakov, zato omogočamo izvedbo seminarskih in diplomskih nalog z različnih področij: računovodstvo, revizija, davčno svetovanje, marketing storitev.

Zaradi razporeditve časa mentorjev vas prosimo, da nam pošljete pisno vlogo za odobritev naloge.

Pisna vloga naj vsebuje:

–         temo in obseg naloge

–         vrsto naloge

–         kratko obrazložitev problema in uporabljeno metodologijo

–         navedbo fakultete oz. višje šole in mentorja

–         predviden čas izdelave

–         kratke življenjepis in opis dosedanjega študija in dela

–         vaše podatke ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov.

 

Vlogo za odobritev naloge nam lahko pošljete na elektronski naslov fincommerce@siol.net ali na naslov:

Fincommerce d.o.o.

Teharska cesta 4

3000 Celje

 

O možnosti izdelave naloge s pomočjo našega mentorja vas bomo pisno obvestili, ko bomo preverili razpoložljiv čas mentorja in ostale okoliščine v zvezi z nalogo.

Prednost pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog imajo štipendisti in zaposleni v Fincommerce d.o.o. Celje.