Zaposlitev

Kaj ponujamo in kaj pričakujemo

Zaposleni s svojimi potenciali in aktivnim delovanjem odločilno prispevajo k poslovni uspešnosti podjetja. Nenehne spremembe na računovodskem in davčnem področju zahtevajo od zaposlenih znanje na višji ravni kot je to veljalo pred leti, zato je cilj družbe usmerjen v rast izobrazbene strukture. Zaposleni s svojimi potenciali in aktivnim delovanjem odločilno prispevajo k poslovni uspešnosti podjetja.

Menimo, da je znanje nujen  pogoj za dobro opravljeno delo, kar bomo upoštevali pri zaposlovanju novih kadrov in kar že upoštevamo pri obstoječi delovni sili. V družbi stalno potekajo izobraževanja, ki so zakonsko predpisana (varstvo pri delu in požarne varnosti) in izobraževanja, ki so potrebna za kakovostno izvajanje nalog na določenih delovnih mestih.  Izobraževanja potekajo v obliki zunanjih seminarjev  ali pa v obliki internega izobraževanja, kjer zaposleni med sabo debatirajo o problemih in novostih iz praktičnih izkušenj.

Naša družba združuje ustrezne strokovnjake s področja računovodstva in davčnega svetovanje. Imamo dva posebna oddelka, ki opravljata storitve računovodstva v Ljubljani in Celju in posebni oddelek davčnega svetovanja in analiz.