Obračun plač

Za Vas opravljamo obračune:

 • plač, regresa za letni dopust, jubilejne nagrade
 • podjemnih pogodb
 • avtorskih honorarjev
 • odpravnin
 • najemnine fizičnim osebam
 • dohodkov po pogodbah o poslovodenju
 • drugi dohodki fizičnim osebam
 • in ustrezna poročila za zaposlence, Davčno upravo, AJPES in ZPIZ

 

Prav tako Vam nudimo:

 • prijave, odjave delavcev in vse potrebne kadrovske evidence o zaposlenih
 • izdelava pogodbe o zaposlitvi
 • informacije o delovno-pravni zakonodaji