Celovite računovodske storitve

Za Vas opravljamo sledeče:

 

  • vodenje poslovnih knjig
  • storitve plačilnega prometa
  • sestavljanje računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) in davka od dohodka pravnih oseb
  • kontrola skladnosti knjigovodskih listin s predpisi in pravočasno obveščanje naročnika o potrebnih zakonskih spremembah
  • obračunavanje DDV in izdelava potrebnih elektronskih evidenc
  • obračunavanje plač, podjemnih in avtorskih pogodb
  • pregledi bilanc poslovnih partnerjev preko bonitetnih informacij in pomoč pri izterjavi

 

Naziv podjetja:*
Kontaktna oseba:*
Telefon kontaktne osebe:*
e-pošta:*

Sporočilo: