Rok oddaje davčnih obračunov in letnega poročila

 

Obveščamo Vas, da zaradi tehničnih težav pri oddaji obračunov davka od dohodkov pravnih oseb in davka iz dejavnosti za leto 2018 Finančna uprava obvešča, da zavezancev, ki bodo obračune oddali do 8. aprila, ne bo kaznovala zaradi prepozne oddaje.

Rok za predložitev letnega poročila na Ajpes ostaja nespremenjen ponedeljek 1. april 2019.

Obveščamo Vas, da bomo vsa letna poročila in obračune davka od dohodkov pravnih oseb in davka iz dejavnosti za leto 2018 oddali najkasneje do ponedeljka 1.4.2019.

 

 

Kolektov Fincommerce

Dan žena

Voščilnica - DAN ŽENA

Informacije marec 2019

Izdali smo informacije za marec  2019, ki vsebujejo:

– statistične podatke za obračun plač za mesec februar 2019,

– statistične podatke za druge prejemke,

– ostala pomembnejša obvestila.

INFORMACIJE MAREC 2019

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Vloga za vzdrževane družinske člane

Vlogo za vzdrževane družinske člane lahko preko eDavkov oddate do 20.2.2019.

Vloge v papirnati obliki ni več mogoče oddati!

 

 Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

 

 

Informacije februar 2019

Izdali smo informacije za februar 2019, ki vsebujejo:

– statistične podatke za obračun plač za mesec januar 2019,

– statistične podatke za druge prejemke,

– ostala pomembnejša obvestila.

INFORMACIJE FEBRUAR

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

25 let delovanja

Dragi naši poslovni partnerji!

Danes, 7.2.2019  praznujemo 25. obletnico delovanja našega podjetja FINCOMMERCE davčno, finančno in računovodsko svetovanje d.o.o. Celje.

25 let delovanja

Kolektiv Fincommerce d.o.o.

Hvaležni smo vam za zaupanje, da ste tudi vi z nami. Z veseljem bomo skupaj z vami gradili vaš posel in skrbeli za vaše poslovne knjige in vaše pravočasne davčne obračune tudi naslednjih 25 let.

 

simona-novak

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Simona Novak, davčna svetovalka –  direktorica

25- let delovanja pohvala

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2018

Do 5. februarja je možnost oddaje vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, za tiste, ki niso uveljavljali olajšave med letom.

Napoved lahko oddate preko Fursovega informacijskega sistema eDavki, postopek registracije je poenostavljen in ni potrebno več nameščati digitalnega potrdila.

 

 

 

 Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Informacije januar 2019

Izdali smo informacije za januar 2019, ki vsebujejo:

– statistične podatke za obračun plač za mesec december 2018,

– statistične podatke za druge prejemke,

– in ostala pomembnejša obvestila.

 

INFORMACIJE JANUAR 2019

Vaš Fincommerce d.o.o.

VOŠČILO

unnamed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica,…)

Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica,…)

Na podlagi 12.točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Gre za izplačilo za poslovno uspešnost, ki jo po zakonu, ki ureja delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (trinajsta plača, božičnica, novoletna nagrada).

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost ima nekaj pogojev:

  • Pred izplačilom nagrade je potrebno sprejeti Pravilnik o plačah iz naslova uspešnosti.
  • Plačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da v tem času preteče 12 mesecev.
  • Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost ni nujno, da se vsem delavcem, ki so upravičeni do tega dela plače po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi, izplača del plače za poslovno uspešnost v enaki višini zneska. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce.
  • Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet le del do 100% povprečne bruto plače v RS.

Trenutno zadnja bruto povprečna plača RS je za avgust 2018, in sicer v višini 1.669,51 EUR, kar pomeni, da znaša neobdavčen del poslovne uspešnosti 1.669,51 EUR.

V kolikor se boste v podjetju odločili za izplačilo poslovne uspešnosti, nam sporočite čimprej, da Vam pripravimo izračun.

Prosimo Vas, da preverite, če v svojim internih aktih hranite Pravilnik o plači iz naslova uspešnosti. V kolikor pravilnika nimate, Vas prosimo, da nam sporočite in Vam ga pripravimo.

Simona Novak, davčna svetovalka ZDSS