Informacije februar 2019

Izdali smo informacije za februar 2019, ki vsebujejo:

– statistične podatke za obračun plač za mesec januar 2019,

– statistične podatke za druge prejemke,

– ostala pomembnejša obvestila.

INFORMACIJE FEBRUAR

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

25 let delovanja

Dragi naši poslovni partnerji!

Danes, 7.2.2019  praznujemo 25. obletnico delovanja našega podjetja FINCOMMERCE davčno, finančno in računovodsko svetovanje d.o.o. Celje.

25 let delovanja

Kolektiv Fincommerce d.o.o.

Hvaležni smo vam za zaupanje, da ste tudi vi z nami. Z veseljem bomo skupaj z vami gradili vaš posel in skrbeli za vaše poslovne knjige in vaše pravočasne davčne obračune tudi naslednjih 25 let.

 

simona-novak

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Simona Novak, davčna svetovalka –  direktorica

25- let delovanja pohvala

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2018

Do 5. februarja je možnost oddaje vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, za tiste, ki niso uveljavljali olajšave med letom.

Napoved lahko oddate preko Fursovega informacijskega sistema eDavki, postopek registracije je poenostavljen in ni potrebno več nameščati digitalnega potrdila.

 

 

 

 Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Informacije januar 2019

Izdali smo informacije za januar 2019, ki vsebujejo:

– statistične podatke za obračun plač za mesec december 2018,

– statistične podatke za druge prejemke,

– in ostala pomembnejša obvestila.

 

INFORMACIJE JANUAR 2019

Vaš Fincommerce d.o.o.

VOŠČILO

unnamed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica,…)

Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica,…)

Na podlagi 12.točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Gre za izplačilo za poslovno uspešnost, ki jo po zakonu, ki ureja delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (trinajsta plača, božičnica, novoletna nagrada).

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost ima nekaj pogojev:

  • Pred izplačilom nagrade je potrebno sprejeti Pravilnik o plačah iz naslova uspešnosti.
  • Plačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da v tem času preteče 12 mesecev.
  • Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost ni nujno, da se vsem delavcem, ki so upravičeni do tega dela plače po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi, izplača del plače za poslovno uspešnost v enaki višini zneska. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce.
  • Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet le del do 100% povprečne bruto plače v RS.

Trenutno zadnja bruto povprečna plača RS je za avgust 2018, in sicer v višini 1.669,51 EUR, kar pomeni, da znaša neobdavčen del poslovne uspešnosti 1.669,51 EUR.

V kolikor se boste v podjetju odločili za izplačilo poslovne uspešnosti, nam sporočite čimprej, da Vam pripravimo izračun.

Prosimo Vas, da preverite, če v svojim internih aktih hranite Pravilnik o plači iz naslova uspešnosti. V kolikor pravilnika nimate, Vas prosimo, da nam sporočite in Vam ga pripravimo.

Simona Novak, davčna svetovalka ZDSS

Darila v mesecu decembru 2018 in tudi med letom

Darila v mesecu decembru 2018 in tudi med letom

Po ZDDV-1 se za dobavo blaga opravljenega za plačilo šteje tudi poraba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

Ne glede na navedeno pa se za dobavo opravljeno za plačilo, ne šteje:

  • Brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne prodajajo oziroma so v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;
  • Dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam (darila manjših vrednosti so tista, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže 20 €).

Če so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni, davčni zavezanec od darila ne obračuna in ne plača DDV, čeprav je ob nabavi uveljavil vstopni DDV.

Darila, ki jih zagotavlja delodajalec delavcu, se obravnavajo kot bonitete po Zdoh-2, potrebno je obračunati kot del plače in obračunati vse prispevke za socialno varnost (od delodajalca 16,1% in od zaposlenca 22,1% od obrutenega zneska vrednosti darila). Poleg tega je treba pri plači za obruten znesek vrednosti darila povečati tudi davčno osnovo za akontacijo dohodnine in plačati akontacijo dohodnine. Dokončna odmera dohodnine, ki je davek na letni osnovi, pa bo izvršena v začetku naslednjega leta.

Darila zaposlencem

Če delodajalec podari delojemalcu darilo, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 15 evrov mesečno in ne sme biti dano vsak mesec.

Darila otrokom decembra

Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 evrov. To velja za darilo otroku do starosti 15 let.

Enkratna darila do 42 € , ali večkratna, ki v enem koledarskem letu ne presežejo 84 € danih eni osebi, so oproščena dohodnine.

Darilo, ki ga da fizična oseba drugi fizični osebi, če znesek ne presega 5.000 €

Darilo, ki ga da fizična oseba drugi fizični osebi, če znesek ne presega 5.000 €, se ne obdavči.

Darilo, če znesek presega 5.000 €

Darilo, če znesek presega 5.000 €, se obdavči v Republiki Sloveniji po Zakonu o davku na dediščine po posebni lestvici.

Darila, ki jih zagotavlja poslovni subjekt drugi fizični osebi, se obravnavajo kot darilo po Zdoh-2, če znesek ne presega 5.000 €. Od obrutenega zneska vrednosti darila je potrebno plačati 25% dohodnine. Fizična oseba mora predložiti svoje osebne podatke, tudi davčno številko.

Simona Novak, davčna svetovalka ZDSS

Predavanje o kriptovalutah

V ponedeljek, 29. oktobra, bo ob bližnjem svetovnem dnevu varčevanja gostja finančna svetovalka Simona Novak, ki  bo na razumljiv, tudi ‘nefinančnikom’ primeren način spregovorila o KRIPTOVALUTAH.

Ste o kriptovalutah že mnogo slišali ali prebrali, pa vam ni bilo čisto jasno, za kaj gre?

Vas zanimajo najnovejši načini bolj ali manj tveganih naložb? Kaj je bitcoin? Če tudi sami odvečnih finančnih sredstev nimamo, nas vseeno zanima, kaj z njimi počno tisti, ki jih imajo?

Vabljeni ob 17.30 v Levstikovo dvorano v Celju; nekaj stvari vam bo po tem gotovo bolj jasnih.

   Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Informacije oktober 2018

Izdali smo informacije za oktober 2018, ki vsebujejo:

– statistične podatke za obračun plač za mesec SEPTEMBER 2018,

– statistične podatke za druge prejemke,

– in ostala pomembnejša obvestila.

 

INFORMACIJE OKTOBER 2018

Vaš Fincommerce d.o.o.

V podjetju so imeli prokurista…

V podjetju so imeli prokurista. Kako obračunavamo davke in prispevke od te nagrade, koliko bo prokurist dobil neto izplačilo? Ali mu lahko izplačamo tudi potne stroške?

Če se tudi vam postavljajo takšna vprašanja, nas pokličite  ali napišite e-mail.

 

 

 

 Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.