Vizija, poslanstvo in vrednote

Vizija

Naša vizija je, da bi se najhitreje in najstrokovneje prilagajali trenutnim razmeram in spremembam na trgu ter tako sledili zahtevam in željam strank. S tem pa bi si utrdili ugled na področju finančno-računovodskih storitev in davčnega svetovanja, saj le-te odlikuje visoka kakovost.

V prihodnosti želimo nuditi širok spekter dobrih in natančnih svetovalnih storitev na davčnem ter finančnem področju, ki skupaj s kakovostnimi računovodskim storitvami zagotavljajo konkurenčno prednost pred ostalimi.

Zagotavljanje in vzpodbujanje zaposlenih k pridobitvi novih finančno-računovodskih znanj, na različnih izobraževanjih in usposabljanjih, saj le-to povzroča profesionalni razvoj podjetja.

Poslanstvo

Smo zaupanja vredno podjetje, ki želi zagotavljati kakovostno opravljanje računovodskih in davčno svetovalnih storitev svojim strankam. Prizadevamo si zadovoljevanje  potreb  vedno bolj zahtevnega trga in približevanje storitev naročniku. S stalnim spremljanjem in uvajanjem novih spoznanj na računovodskem in davčnem področju stalno izboljšujemo kakovost izvajanja storitev.

Vrednote

Naša družba sledi viziji in naslednjim vrednotam:

  • strokovnost,
  • timsko delo,
  • odgovornost,
  • pravočasnost,
  • natančnost,
  • samoiniciativnost in
  • ustvarjalnost.