Priporočila

Vodimo poslovne knjige 20 zasebnikom (svetovalcem, zdravnikom, notarjem, odvetnikom, arhitektom, …), preko 50 malim in srednjim družbam z omejeno odgovornostjo, osem družb izmed naših strank je zavezanih k reviziji računovodskih izkazov.
Poslovne knjige vodimo tudi ustanovam, zavodom in društvom. V naši stroki ni običaj, da bi stranke za računovodstvo in davčno svetovanje poimensko naštevali. Kar nekaj podjetij, ki jim vodimo poslovne knjige, je v lasti drugih večjih podjetij oz. multinacionalk iz tujine (Italija, Avstrija, Nizozemska, Norveška, Nemčija, Hrvaška)

 

racun123