Družbena odgovornost

Družbeno odgovorno podjetje s svojimi sponzorstvi in donacijami povečuje zadovoljstvo vseh deležnikov družbe in hkrati skušamo razumeti njene potrebe.

 

Sponzorstva

  • CELJSKI GODALNI ORKESTER – naša družba že vrsto let sponzorira njihovo dejavnost, saj se zavedamo kako pomemben je kulturni razvoj.

 cgo-logohttp://ce-godalni.org/

 

 

 

Donacije

Kljub temu, da je donatorstvo enostranski posel, kjer družba ne pričakuje neposredne koristi, smo družbeno odgovorni in pripomoremo z donacijami.

 

LogoVID        Zelvica_Vid_logo

 

 

  • DRUŠTVO ŠČITNICA – MOJ DRAGULJ – “Radi se imejmo, veliko se smejmo in lepo se imejmo!”

http://www.scitnica-mojdragulj.com/

 

1LOGO

 

 

Skrb za zaposlene

S spoštovanjem etičnih medsebojnih odnosov skrbimo za prijazno delovno okolje. Skupaj z zaposlenimi tvorimo zaupanja vredno podjetje, ker temeljimo na ustvarjalnosti in uspešnosti ter zavzetosti. S sodelovanjem v programu »Mentorstvo za mlade«, se prizadevamo tudi za zaposlovanje in posledično nabiranje izkušenj, mladih.

Varstvo okolja

  • DRUŠTVO SRČNE MAMICE – skupaj z dobrodelnim društvom pripomoremo k ohranjevanju okolja saj za njih zbiramo odpadne kartuše in tonerje ter s tem pripomoremo društvu pri zbiranju sredstev za otroške oddelke slovenskih bolnišnic.

http://www.srcnemamice.com/

1381491838