Izvajanje plačilnih storitev na dan 19.4.2019

Obveščamo vas, da v petek, 19. 4. 2019, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 19. 4. 2019, ne bo izvajala plačilnih storitev.

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 19. 4. 2019, se ne prenese na naslednji delovni dan.  To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri FURS 19. 4. 2019, pravočasno poravnana, če je plačana 18. 4. 2019.

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.