V podjetju so imeli prokurista…

V podjetju so imeli prokurista. Kako obračunavamo davke in prispevke od te nagrade, koliko bo prokurist dobil neto izplačilo? Ali mu lahko izplačamo tudi potne stroške?

Če se tudi vam postavljajo takšna vprašanja, nas pokličite  ali napišite e-mail.

 

 

 

 Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.