Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1.1.2018

od 1. 4.2018 dalje moramo hkrati s poročanjem o izplačanih plačah na FURS poslati tudi poročilo o  povračilih stroškov službene poti, ločeno po  posameznih postavkah (prevoz, prehrana, prenočišče), ločeno pa se poroča tudi o povračilih stroškov, ki jih prejmejo delavci, napoteni na delo v tujino.

V REK obrazcih bomo torej poročali za vsakega posameznega delavca izplačila v določenem mesecu za prehrano, prevoz in prenočišče.

Zato je prav, da so izplačila in poročila o teh izplačilih ažurna – torej podatki za pretekli mesec.

 

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.