SPOŠTOVANI OBISKOVALCI SPLETNE STRANI!

NAŠA SPLETNA STRAN JE TRENUTNO V PRENAVLJANJU.

VABIMO VAS, DA NAŠO NOVO SPLETNO STRAN OBIŠČETE 21. DECEMBRA 2019.

UVEDBA ELEKTRONSKEGA BOLNIŠKEGA LISTA (eBOL)

Z 1.11.2019 so zdravniki pričeli postopoma izdajati e-bolniške liste. Predvideva se, da od 1.2.2020 zdravniki ne bodo več tiskali t.i. »zelenih« BOL. Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov in so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo obvezno, in sicer za začasno zadržanost od dela od 1.2.2020, prevzeli e-BOL za svoje zaposlene preko sistema SPOT in ne bodo več zahtevali od zaposlenih, da jim morajo eBOL dostaviti v papirni obliki.

Delodajalec mora pooblastiti npr. osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo za prevzem eBOL -ov njihovih zaposlenih. Pooblaščena oseba potrebuje digitalno potrdilo. Pooblastilo bo možno pridobiti na točki eVEM predvidoma po 1.1.2020 (Vir: ZZZS).

Za vsa vprašanja smo Vam na voljo na naslovu info@fincommerce.si ali na telefonski številki 03 544 11 45.

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Darila v mesecu decembru 2019 in tudi med letom

Darila v mesecu decembru 2019 in tudi med letom

Po ZDDV-1 se za dobavo blaga opravljenega za plačilo šteje tudi poraba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

Ne glede na navedeno pa se za dobavo opravljeno za plačilo, ne šteje:

  • Brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne prodajajo oziroma so v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;
  • Dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam (darila manjših vrednosti so tista, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže 20 €).

Če so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni, davčni zavezanec od darila ne obračuna in ne plača DDV, čeprav je ob nabavi uveljavil vstopni DDV.

Darila, ki jih zagotavlja delodajalec delavcu, se obravnavajo kot bonitete po Zdoh-2, potrebno je obračunati kot del plače in obračunati vse prispevke za socialno varnost (od delodajalca 16,1% in od zaposlenca 22,1% od obrutenega zneska vrednosti darila). Poleg tega je treba pri plači za obruten znesek vrednosti darila povečati tudi davčno osnovo za akontacijo dohodnine in plačati akontacijo dohodnine. Dokončna odmera dohodnine, ki je davek na letni osnovi, pa bo izvršena v začetku naslednjega leta.

Darila zaposlencem

Če delodajalec podari delojemalcu darilo, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 15 evrov mesečno in ne sme biti dano vsak mesec.

Darila otrokom decembra

Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 evrov. To velja za darilo otroku do starosti 15 let.

Enkratna darila do 42 € , ali večkratna, ki v enem koledarskem letu ne presežejo 84 € danih eni osebi, so oproščena dohodnine.

Darilo, ki ga da fizična oseba drugi fizični osebi, če znesek ne presega 5.000 €

Darilo, ki ga da fizična oseba drugi fizični osebi, če znesek ne presega 5.000 €, se ne obdavči.

Darilo, če znesek presega 5.000 €

Darilo, če znesek presega 5.000 €, se obdavči v Republiki Sloveniji po Zakonu o davku na dediščine po posebni lestvici.

Darila, ki jih zagotavlja poslovni subjekt drugi fizični osebi, se obravnavajo kot darilo po Zdoh-2, če znesek ne presega 5.000 €. Od obrutenega zneska vrednosti darila je potrebno plačati 25% dohodnine. Fizična oseba mora predložiti svoje osebne podatke, tudi davčno številko.

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica,…)

Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica,…)

Na podlagi 12.točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Gre za izplačilo za poslovno uspešnost, ki jo po zakonu, ki ureja delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (trinajsta plača, božičnica, novoletna nagrada).

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost ima nekaj pogojev:

  • Pred izplačilom nagrade je potrebno sprejeti Pravilnik o plačah iz naslova uspešnosti.
  • Plačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da v tem času preteče 12 mesecev.
  • Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost ni nujno, da se vsem delavcem, ki so upravičeni do tega dela plače po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi, izplača del plače za poslovno uspešnost v enaki višini zneska. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce.
  • Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet le del do 100% povprečne bruto plače v RS.

Trenutno zadnja bruto povprečna plača RS je za  september 2019, in sicer v višini 1.712,11 EUR, kar pomeni, da znaša neobdavčen del poslovne uspešnosti 1.712,11 EUR.

V kolikor se boste v podjetju odločili za izplačilo poslovne uspešnosti, nam sporočite čimprej, da Vam pripravimo izračun.

Prosimo Vas, da preverite, če v svojim internih aktih hranite Pravilnik o plači iz naslova uspešnosti. V kolikor pravilnika nimate, Vas prosimo, da nam sporočite in Vam ga pripravimo.

 

Simona Novak, davčna svetovalka ZDSS

Informacije NOVEMBER 2019

Izdali smo informacije za NOVEMBER 2019, ki vsebujejo:

– statistične podatke za obračun plač za mesec oktober 2019,

– statistične podatke za druge prejemke,

– ostala pomembnejša obvestila.

INFORMACIJE NOVEMBER 2019

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Zlati certifikat bonitete odličnosti

V mesecu oktobru smo prejeli Zlati certifikat bonitete odličnosti. Ponosni smo, da spadamo med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe statusa Zlata odličnost kot simbola ocene bonitetne odličnosti.

IMG_20191105_093459_1-01

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Informacije OKTOBER 2019

Izdali smo informacije za OKTOBER 2019, ki vsebujejo:

– statistične podatke za obračun plač za mesec  SEPTEMBER 2019,

– statistične podatke za druge prejemke,

– ostala pomembnejša obvestila.

 

INFORMACIJE OKTOBER 2019

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Medsebojno sodelovanje

Vas zanima, kako izgleda, ko vam svoj posel naenkrat predstavljajo kar štirje člani? No, takole so se na odru zbrali naši štirje finančniki: Jure Dolinar iz DOLLY, računovodske storitve, doo, davčna svetovalka Simona Novak iz Fincommerce doo, Nataša Murn iz Troja Tim d.o.o. zavarovalniško zastopanje, d.o.o. in finančni svetovalec Andrej Štupica iz Vzajemci. Na praktičnem primeru so nam pokazali, kako lahko z medsebojnim sodelovanjem stranki ponudijo res največ. Bravo!

71310894_2237488709885976_4359036736198672384_o[1]

Priznanje za izjemne dosežke v podjetniški skupini BNI

V mesecu avgustu je podjetje Fincommerce d.o.o. prejelo nagrado za izjemne dosežke v podjetniški skupini BNI Tivoli. Naša direktorica Simona Novak, davčna svetovalka ZDSS je svojim sočlanom v skupini BNI Tivoli priskrbela največ poslovnih priložnosti.

69906516_2225086991126148_3529006161325981696_n[1]  20190912094028_00001

Informacije SEPTEMBER 2019

Izdali smo informacije za SEPTEMBER 2019, ki vsebujejo:

– statistične podatke za obračun plač za mesec  avgust 2019,

– statistične podatke za druge prejemke,

– ostala pomembnejša obvestila.

 INFORMACIJE SEPTEMBER 2019

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.